Zdielajte nás:

Súkromná stredná odborná škola
Johannes Senio Service

KURZ OPATROVANIA – 560 hod

Akreditácia: MPSVaR

Rozsah: 560 hodín

Absolvent získa: CERTIFIKÁT

 

Teoretická časť vzdelávacieho programu: 220 (prezenčne - 170, dištančne - 50)

 • Opatrovateľstvo
 • História
 • Povolanie opatrovateľ
 • Neformálni poskytovatelia a ich úlohy
 • Hodnoty povolania - kompetencie, mobilita pracovnej sily
 • Etika povolania
 • Podpora klienta – sebaúcta, dôstojnosť
 • Ľudské práva -dodržiavanie ľudských práv
 • Základné dokumenty – ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím
 • Národné priority rozvoja sociálnych služieb
 • Dokumentácia - opatrovateľský proces
 • Opatrovateľský plán klienta
 • Zapisovanie údajov
 • Manipulovanie s dokumentáciou a ochrana osobných údajov
 • Postup vypracovania
 • Spracovanie plánu klienta


Praktická časť vzdelávacieho programu: 105

 • Úkony sebaobsluhy
 • Príprava klienta
 • Príprava prostredia
 • Príprava pomôcok
 • Odborne správne postupy a ich zabezpečovanie
 • Asistencia klientovi, dozor, dohľad
 • Posúdenie, plánovanie, vykonanie opatrení, vyhodnotenie

Prax vzdelávacieho programu: 235

 • Podľa harmonogranu