Zdielajte nás:

Súkromná stredná odborná škola
Johannes Senio Service

Denné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY POVINNÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV

Anglický jazyk
Aktivácia a integrácia
Psychológia
Opatrovateľstvo
Anatómia a fyziológia
Geriatrická starostlivosť
Patológia
Hygiena a epidemiológia
Farmakológia
Náuka o výžive
Sociálna etika
Sociálna politika
Náboženstvo katolícke
Náboženstvo evanjelické
Komunikácia
Techniky aktivácie a integrácie
Dokumentácia opatrovateľského procesu
Odborná prax

UČEBNÉ OSNOVY VOLITEĽNÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV

Aplikovaná informatika
Náuka o kultúre človeka
Sociálny manažment