Zdielajte nás:

Súkromná stredná odborná škola
Johannes Senio Service

Externé štúdium

Brožúra o štúdiu - informácie k študijnému odboru

Dňa 26.8.2004 bola slávnostne otvorená Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service (na ul. M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava – Petržalka). Dňa 6. septembra 2004 začali prví študenti navštevovať denné 3 ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium. Od roku 2006/2007 prví absolventi študijného odboru Starostlivosť o seniorov – 7667 6 00 sú po maturite v praxi v Slovenskej republike i v zahraničí.

Nový študijný odbor je určený pre študentky, študentov.

Podmienka prijatia: úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Štúdium je v súčasnosti bezplatné.

Študijný odbor pripravuje absolventov na prácu s ľuďmi – seniormi

zariadeniach sociálnych služieb. Tiež aj na individuálnu starostlivosť o klienta v domácnosti.

Študenti získajú odborné vedomosti, zručnosti v oblasti poskytovania sociálnej služby, odborných činností, opatrovateľstve. Oboznámia sa s plánovaním, organizovaním, riadením aktivít seniora, ktoré podporujú jeho záujmy, psychickú a fyzickú aktivitu. Starostlivosť o seniorov je zameraná nielen na odborné zručnosti v opatrovateľských úkonoch, ale aj na etický a citlivý individuálny prístup k seniorovi, na empatiu a humanizmus. Tiež na manažment služieb a súkromné podnikanie.

Od roku 2013/2014, po ukončení experimentálneho overovania, je aktivovaný odbor Starostlivosť o seniorov v sociálnych službách, ISCED 4A (Vyhláška 451/2012 Z.z.), forma štúdia denná – 2 roky ; externá 3 roky.

Prihlášky posielajte na adresu:
Súkromná stredná odborná škola Johannes Senio Service
Lachova 1, 851 03 Bratislava – Petržalka

 

Kontakt: 0905 626 758, 0903 794 948, 02/62412095 alebo e-mail: skola@jss.sk

Prihláška na štúdium