Zdielajte nás:

Súkromná stredná odborná škola
Johannes Senio Service

Opatrovateľské kurzy

 

KURZ OPATROVANIA/220 hod v nemeckom jazyku

K štúdiu problematiky sú k dispozícii:

1. odborné texty v jazyku nemeckom jazyku

2. Nemčina pre opatrovateľky

 

Opatrovateľský proces, dokumentácia a biografia


Rozsah: 120 hodín
Máme spracované aj v nemeckom jazyku.

Pre záujemcov/záujemkyne, ktorí/é potrebujú poznať dokumentovanie opatrovateľského procesu a biografiu tak, ako je zaužívaná v praxi v nemecky hovoriacich a iných krajinách.